val chaw' yab potlh law' Features

QI'yaH-contact yo'SeH: yIlo' chaDvay' identification cham, baS eliminates tuQ chaw' magnetic stripe; client-Dop jabwI'-He retlhDaq HurDaq software lo' 'ej: usb Plug-'ej-chu' rs-232; pagh yIlo' in line with industry motlh: semiconductor cham waw' 13.56 mhz puS HeQ ghaH iso motlh 'Itlh, tlha' motlh ghom yab potlh law': iso 15693-SoQ, Segh iso 14443-wej tlhab 'ej versatile platform: vay' operating pat 'e' ngaq usb rs-232, pagh. QaQDaq: windows & reg; 98se ghap 2000 ghap xp, vista, pemHov, citrix & reg; unix & reg; linux, macintosh je ngaj.